क्रियापद माहिती मराठी | kriypad in marathi

kriypad in marathi : क्रियापद म्हणजे धातूला प्रत्यय लागून क्रियावाचक शब्द वाक्याचा अर्थ पूर्ण करीत असतील तर त्यांना क्रियापद असे म्हणतात. क्रियापद माहिती मराठी (kriypad in marathi) तर जेवतो, देणे, करणे हे क्रियायापद आहे. नंतर क्रियापदातील प्रत्येरहित मूळ शब्दाला धातू असे म्हणतात. उदाहरणार्थ जेव, दे, कर हे सर्व धातू आहे. धातुला विविध प्रत्यय लागून क्रिया अपुरी दाखवणाऱ्या किंवा वाक्याचा अर्थ पूर्ण न करता येणाऱ्या शब्दांना धातू साधित किंवा कृदंते असे …

Read more

क्रियाविशेषण माहिती मराठी | kriyavisheshan in marathi

kriyavisheshan in marathi : क्रियाविशेषण म्हणजे जे शब्द क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगतात त्यांना क्रियाविशेषण असे म्हणतात. उदा.१) राम अधाशासारखा खातो. २) ती लगबगीने घरी पोहोचली. ३) बाहेर जोरदार पाऊस पडतो. ४) वैशाली चांगली मुलगी आहे. वरील वाक्यात – अधाशासारखा, लगबगीने, जोरदार, चांगली ही क्रियाविशेषण आहेत. उदाहरणार्थ पटकन व फार ही क्रियाविशेषण आहे. क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगून जी अविकारी राहतात,त्यांनाच क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात क्रियाविशेषणाचे पुढील प्रमाणे सहा प्रकार पडतात क्रियाविशेषण …

Read more

विशेषण माहिती मराठी | visheshan in marathi

visheshan in marathi : विशेषण ज्या नामा बद्दल विशेष माहिती सांगतो त्यां नामाला विशेषन असे म्हणतात. विशेषण माहिती मराठी (visheshan in marathi) उदाहरणार्थ हुशार मुलगा, हिरवे रान, सुंदर फुल यामध्ये विशेष मुलगा रान फुल हे विशेष आहे. नामाबद्दल जो शब्द विशेष किंवा अधिक माहिती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादित करतो अशा विकार शब्दांना विशेषण असे म्हणतात. उदाहरणार्थ हुशार मुलगा, हिरवे रान, सुंदर फुल यामध्ये विशेषण हे सुंदर आहे. म्हणजे मुलाबद्दल विशेष …

Read more

समास | samas in marathi

Samas in marathi: समास म्हणजे जेव्हा दोन किंवा अनेक शब्दांमध्ये परस्पर संबंध दाखविणारे प्रत्येय किंवा शब्द यांचा लोक होऊन त्याचा एक जोडशब्द तयार होतो तेव्हा शब्दाच्या एकीकरणात समास असे म्हणतात.उदाहरणार्थ साखर भात, साखर घालून केलेला भात.राजवाडा, राजाचा वाडा. आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण समास (samas in marathi) पाहणार आहोत. समास (samas in marathi) समासाचे एकूण चार प्रकार पडतात अव्ययीभाव समास अव्ययीभाव समास म्हणजे जेव्हा समासातील पहिले पद हे अव्यय संत …

Read more

वाक्य व वाक्याचे प्रकार | Sentences and sentence types in marathi

Sentences and sentence types in marathi : अर्थ स्पष्ट व पूर्ण करणाऱ्या शब्द समूहाला वाक्य असे म्हणतात. किंवा शब्दांचा एक पद्धतशीर गट किंवा अर्थपूर्ण शब्द, ज्यातून वक्त्याच्या विधानाचा अभिप्रेत अर्थ पूर्णपणे स्पष्ट होतो, त्याला वाक्य म्हणतात. आजच्या या लेखात आपण वाक्य व वाक्याचे प्रकार (Sentences and sentence types in marathi) जाणून घेणार आहोत. वाक्य व वाक्याचे प्रकार (Sentences and sentence types in marathi) वाक्याचे एकूण बारा प्रकार पडतात ते पुढील …

Read more