विरामचिन्ह माहिती मराठी | viram chinh in marathi

viram chinh in marathi : बोलता ना आपण आवाजात चड-उतार करून बोलतो आणि आपले भाव व्यक्त करतो.बोलण्यातील तोच भाव लेखनात नेमकेपणाने यावा आणि वाचकाला तो आशय सहजपणे समजावा म्हणून लेखनात आपण विरामचिन्हांचा उपयोग करतो.विराम म्हणजे थांबणे मराठी भाषेत पूर्णविराम,स्वल्पविराम,प्रश्नचिन्ह,उद्गारचिन्ह,इत्यादी महत्त्वाची विरामचिन्ह आहेत.आपण बोलताना मध्ये-मध्ये थांबतो वाचताना सुद्धा वाक्य कोठे संपते,प्रश्न कोठे आहे,उद्गार कोणता वाक्यात कोठे व किती थांबावे हे कळले पाहिजे ते समजण्यासाठी जी चिन्हे वापरली जातात त्यांना विरामचिन्ह म्हणतात.विरामचिन्हांचे …

Read more

वाक्यांचे प्रकार माहिती मराठी | vakyache prakar in marathi

vakyache prakar in marathi : या लेखात आपण वाक्य व वाक्यांचे प्रकार यांचा अभ्यास करणार आहोत.प्रत्येक वाक्य शब्दांचे बनलेले असते आणि वाक्य म्हणजेच अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह.प्रत्येक वाक्यात कर्ता आणि क्रियापद महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर शब्दांच्या सर्व जातींच्या प्रकारातील शब्दांचा समावेश वाक्यात होतो प्रत्येक शब्दांचा परस्परांशी काहीतरी संबंध जोडलेला असतो. वाक्यांचे प्रकार माहिती मराठी (vakyache prakar in marathi) मराठीत वाक्याचे दोन प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. 1.अर्थावरून पडणारे प्रकार 1.विधानार्थी वाक्य विधानार्थी वाक्य …

Read more

उपसर्ग घटित शब्द मराठी | Upsarg ghatit shabd

Upsarg ghatit shabd: उपसर्ग साधित (उपसर्ग घटित) शब्दया प्रकारामध्ये मूळ धातूच्या मागे एक किंवा अधिक अक्षरे लावून काही साधित शब्द बनवितात त्या अक्षरांना उपसर्ग असे म्हणतात. ही अक्षरे अवयवरूप असून धातूचा मूळ अर्थ फिरवतात. उपसर्ग हे स्वतंत्रपणे येत नाही शब्दाच्या पूर्वी उपसर्ग लावून जे शब्द तयार होतात त्यांना उपसर्ग घटित शब्द असे म्हणतात. उपसर्ग घटित शब्द मराठी (Upsarg ghatit shabd) स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उपसर्ग व उपसर्गघटित शब्द यावर …

Read more

तत्पुरुष समास उदाहरण मराठी | tatpurush samas example marathi

tatpurush samas example marathi : तत्पुरुष समास म्हणजे ज्या समासातील दुसरी पद महत्त्वाचे असते व अर्थाच्या दृष्टीने गाळलेल्या शब्द किंवा विभक्ती प्रत्यय विग्रह करताना घालावा लागतो त्यास तत्पुरुष समास असे म्हणतात.तत्पुरुष समास म्हणजे ज्यामध्ये उत्तरपदाचे प्राबल्य असते, म्हणजे पहिला पाद गौण आणि उत्तरपदाला प्राधान्य असते आणि समास करताना मधला विक्षेप नाहीसा होतो.यामध्ये सर्व शब्द बनवताना, शब्दांचे विक्षेपण चिन्ह वगळले जातात. तत्पुरुष समास उदाहरण मराठी (tatpurush samas example marathi) उदाहरणार्थ वरील …

Read more

शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी | ShabdayogiAvyay example marathi

ShabdayogiAvyay example marathi : शब्दयोगी अव्यय म्हणजे जे शब्द नाम किंवा सर्वनाम यांना जोडून येतात व त्या शब्दाचा वाक्यातील इतर शब्दांशी असलेला संबंध दाखवतात त्यांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात.(शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी Shabdayogi Avyay example marathi) शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी (ShabdayogiAvyay example marathi) शब्दयोगी अव्ययाचे प्रकार मराठी (types of phraseological adverb marathi) निष्कर्ष (summary) आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी (ShabdayogiAvyay example marathi) ही माहिती बघितली. तुम्हाला …

Read more