Category Archives: Marathi Grammar

तत्पुरुष समास उदाहरण मराठी | tatpurush samas example marathi

tatpurush samas example marathi : तत्पुरुष समास म्हणजे ज्या समासातील दुसरी पद महत्त्वाचे असते व अर्थाच्या दृष्टीने गाळलेल्या शब्द किंवा विभक्ती प्रत्यय विग्रह करताना घालावा लागतो त्यास तत्पुरुष समास असे म्हणतात. तत्पुरुष समास उदाहरण मराठी (tatpurush samas example marathi) उदाहरणार्थ वरील उदाहरणांमध्ये पहिल्या पदापेक्षा दुसरे पद प्रधान आहे आणि या शब्दांना ला, चा, ने हे विभक्ती प्रत्यय वापरावे… Read More »

विशेषण उदाहरण मराठी | visheshan example marathi

visheshan example marathi : ज्या नामा बद्दल विशेष माहिती सांगतो त्यां नामाला विशेषण असे म्हणतात. नामाबद्दल जो शब्द विशेष किंवा अधिक माहिती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादित करतो अशा विकार शब्दांना विशेषण असे म्हणतात. विशेषण उदाहरण मराठी (visheshan example marathi) उदाहरणार्थ हुशार मुलगा, हिरवे रान, सुंदर फुल यामध्ये विशेषण हे सुंदर आहे. म्हणजे मुलाबद्दल विशेष माहिती दिली आहे हुशार… Read More »

शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी | ShabdayogiAvyay example marathi

ShabdayogiAvyay example marathi : शब्दयोगी अव्यय म्हणजे जे शब्द नाम किंवा सर्वनाम यांना जोडून येतात व त्या शब्दाचा वाक्यातील इतर शब्दांशी असलेला संबंध दाखवतात त्यांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात.(शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी Shabdayogi Avyay example marathi) शब्दयोगी अव्यय उदाहरण मराठी (ShabdayogiAvyay example marathi) शब्दयोगी अव्ययाचे प्रकार मराठी (types of phraseological adverb marathi) निष्कर्ष (summary) आजच्या या पोस्ट मध्ये… Read More »

प्रयोग माहिती मराठी | prayog information in marathi

prayog information in marathi: प्रयोग म्हणजे कर्त्याची, क्रियापदाची जी जुळणी ठेवणे किंवा रचना केलेली असते त्यालाच व्याकरणात प्रयोग असे म्हणतात. आजच्या या पोस्ट मध्ये आपण प्रयोग माहिती मराठी (prayog information in marathi) प्रयोगाचे एकूण चार प्रकार पडतात ते पुढील प्रमाणे प्रयोग माहिती मराठी (prayog information in marathi) कर्तरी प्रयोग कर्तरी प्रयोग म्हणजे जेव्हा कर्त्याची लिंग, वचन पुरुषाप्रमाणे क्रियापदाचे… Read More »

शब्दसिद्धी माहिती मराठी | shabdhsidhi information in marathi

shabdhsidhi information in marathi शब्दसिद्धी म्हणजे शब्द कसा बनतो म्हणजेच कसा सिद्ध होतो त्यास शब्दसिद्धी असे म्हणतात.आजच्या या लेखात आपण शब्दसिद्धी (shabdhsidhi information in marathi) जाणून घेणार आहोत. शब्दसिद्धी माहिती मराठी (shabdhsidhi information in marathi) शब्दसिद्धीचे एकूण सात प्रकार पडतात ते पुढीप्रमाणे. तत्सम शब्द तत्सम शब्द म्हणजे संस्कृत भाषेतील जे शब्द जसेच्या तसे म्हणजे ज्यांच्या स्वरूपात काहीही बदल… Read More »