निबंध लेखन मराठी | essay writing in marathi

मित्रांनो आपल्या शाळा कॉलेजांमध्ये निबंध लेखन हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे.या पोस्ट मध्ये आपण निबंध लेखन मराठी (essay writing in marathi) बघणार आहोत. आम्हाला आशा आहे की हा लेख आपण सर्वाच्या कामात येतील. निबंध लेखन मराठी (essay writing in marathi) निबंधाचे प्रकार निबंध लीहताना घ्यायची काळजी निबंधाची सुरुवात कशी करावी निबंधाचा मध्यभाग कसा असावा  निबंधाचा शेवट कसा असावा माझा आवडता खेळ कबड्डी प्रत्येकाला आपले शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी खेळाची अत्यंत गरज असते. मी …

Read more

अलंकार माहीती मराठी | Alankar In Marathi

Alankar In Marathi : अलंकाराचा अर्थ आहे दागिना दागिन्यामुळे माणसाचे सौंदर्य जसे खुलून दिसते त्याच पद्धतीने भाषेचे आहे. अलंकारामुळे भाषेचे सौंदर्य खुलून दिसते किंवा भाषेचे सौंदर्य वाढते तर या अलंकाराचे दोन भागात वर्गीकरण केले जाते त्याला आपण अलंकाराचे प्रकार म्हणतो. अलंकार माहीती मराठी (Alankar In Marathi) शब्दालंकार शब्दामुळे जेव्हा भाषेचे सौंदर्य वाढते तेव्हा त्यांना शब्दालंकार म्हणतात. शब्दालंकार चे प्रकार  अर्थालंकार अर्थामुळे जेव्हा भाषेचे सौंदर्य वाढते तेव्हा त्याला अर्थालंकार म्हणतात. अर्थालंकार …

Read more

बातमी लेखन मराठी | batmi lekhan in marathi

batmi lekhan in marathi : आज आपण मराठी व्याकरण उपयोजित मराठी मधील बातमी लेखन या विषासंदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत. तुम्ही TV वर पाहत असाल कि, न्यूज चॅनेल वर तुम्हाला जगात घडणाऱ्या घटनांविषयी एक रिपोर्टर माहिती सांगत असतो,त्याच प्रकारे जर तुम्ही वृत्तपत्र वाचत असाल तर, त्यात वेगवेगळ्या टॉपिकवर थोडक्यात दिलेली असते, त्यालाच बातमी लेखन असे म्हणतात. बातमी लेखन मराठी (batmi lekhan in marathi) बातमी लेखन करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा: बातमी लेखन करताना …

Read more

विरामचिन्ह माहिती मराठी | viram chinh in marathi

viram chinh in marathi : बोलता ना आपण आवाजात चड-उतार करून बोलतो आणि आपले भाव व्यक्त करतो.बोलण्यातील तोच भाव लेखनात नेमकेपणाने यावा आणि वाचकाला तो आशय सहजपणे समजावा म्हणून लेखनात आपण विरामचिन्हांचा उपयोग करतो.विराम म्हणजे थांबणे मराठी भाषेत पूर्णविराम,स्वल्पविराम,प्रश्नचिन्ह,उद्गारचिन्ह,इत्यादी महत्त्वाची विरामचिन्ह आहेत.आपण बोलताना मध्ये-मध्ये थांबतो वाचताना सुद्धा वाक्य कोठे संपते,प्रश्न कोठे आहे,उद्गार कोणता वाक्यात कोठे व किती थांबावे हे कळले पाहिजे ते समजण्यासाठी जी चिन्हे वापरली जातात त्यांना विरामचिन्ह म्हणतात.विरामचिन्हांचे …

Read more

वाक्यांचे प्रकार माहिती मराठी | vakyache prakar in marathi

vakyache prakar in marathi : या लेखात आपण वाक्य व वाक्यांचे प्रकार यांचा अभ्यास करणार आहोत.प्रत्येक वाक्य शब्दांचे बनलेले असते आणि वाक्य म्हणजेच अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह.प्रत्येक वाक्यात कर्ता आणि क्रियापद महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर शब्दांच्या सर्व जातींच्या प्रकारातील शब्दांचा समावेश वाक्यात होतो प्रत्येक शब्दांचा परस्परांशी काहीतरी संबंध जोडलेला असतो. वाक्यांचे प्रकार माहिती मराठी (vakyache prakar in marathi) मराठीत वाक्याचे दोन प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. 1.अर्थावरून पडणारे प्रकार 1.विधानार्थी वाक्य विधानार्थी वाक्य …

Read more